Nowy osprzęt dla potrzebujących

Na ręce dyrektora szkoły Starostwo Powiatowe przekazało 6 laptopów, które wspomogą uczniów w realizacji zdalnej nauki w czasie pandemii. Do końca roku jeszcze ponad miesiąc, a niesprawny sprzęt domowy uniemożliwia łączność.
Sprzęt został przekazany przez Powiat Prudnicki w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”